Monday, February 15, 2010

ikan terakhir

ani lah ulih c baim yang bsar..kebaratan ia memigang..sampai munjung munungnya..ani lah yang tebasar kmi luih semasa trip gong xi fa cai kmi d tutong..

No comments: