Thursday, May 6, 2010

jack 1st lesen luih kaloi

ani tah kaloi luih si jack tapi ukan becasting, makai pelampung hehe mun d tauh dalam karium bisai ne tapi na panjang nyawa nya, dah sampai dumah parai tia

No comments: