Thursday, January 20, 2011

Channa a.k.a Haruan

Haruan adalah Ikan air tawar jenis karnivor , yang merupakan spesies asli hutan hujan tropika boleh hidup dalam air payau dan biasa didapati di negara-negara rantau ini. termasuk Brunei, Semananjung Malaysia, Sabah atau Serawak. ikan haruan terdapat 30 spesies di dunia. Toman, badus (bujuk) dan haruan adalah dalam satu keluarga tapi berlainan jenis. Ikan haruan boleh hidup dalam air yang bertakung, bergerak perlahan, cetek dan berlumpur. Bagaimanapun, kebiasaannya haruan boleh didapati di kolam, sungai, tasik, terusan pertanian, sawah dan muara sungai. sememang nya ikan haruan memang tidak asing lagi bagi kaki pancing. selain menjadi hidangan ia juga menjadi penawar untuk menyembuhkan luka terutama kepada mereka yang baru menjalani pembedahan dan bersalin.

 ikan Haruan / Dalak / Jalak / channa striatus
  Badus / Bujuk / channa lucius Toman / channa micropeltes

No comments: