Tuesday, June 25, 2019

Casting dalak

Cuba² casting dalak pada petang hari bersma adik dan muiz bertempat di ikas kupang. Buang boring cuba² casting tau² naik seekong. Alhamdulillah.

No comments: