Friday, June 28, 2019

Casting di pagi jumaat

Tadi pagi seorang dripada member baitfighter iaitu apik. Ia cuba² ngasting di lubuk rahsia berseorangan. Katanya melepas gian. Tau² naik sekong toman yang sadang basar. Payah ya kan mengambar baik jua ada kawan nya urang sna jua. Tapi tahniah lah. Semoga berezeki lagi. Hehee..

No comments: